مراقب رخنه های فرهنگی باشید

من در یک جمله عرض بکنم  : عزیزان من

 

فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است.چرا؟

 

چون فرهنگ ،به معنای هوایی است که ما تنفس می کنیم؛

 

شما ناچار هوا را تنفس می کنید

 

چه بخواهید ، چه نخواهید:اگر


این هوا تمیز باشد آثاری دارد در بدن شما

 

اگر این هوا کثیف باشد

 

آثار دیگری دارد

 

فرهنگ یک کشور مثل هوا


است.اگر درست باشد، آثاری دارد.


شبهات محرم

عوامل تحریف در واقعه تاریخی کربلا

عوامل تحریف: 1.اغراض دشمنان عامل های تحریف بر دو قسم است.یک نوع ازعامل هاست که عامل های عمومی است،یعنی بطور کلی درتواریخ دنیا این عوامل وجود داردوتواریخ رادچار تحریف می کند،اختصاص به حادثه عاشورا ندارد.مثلاهمیشه اغراض دشمنان خودیک عاملی است برای اینکه حادثه ای رادچار تحریف کند.دشمن برای اینکه به هدف وغرض خودش برسد،تغیر وتبدیل هایی درمتن تاریخ می دهدویاتوجیه وتفسیرهای ناروایی از تاریخ می کند که این مطلب نمونه های زیادی داردومن نمی خواهم از نمونه های ان بحثی کرده باشم.همین قدرعرض می کنم که درحادثه کربلا هم این نوع ازعامل دخالت داشت،یعنی دشمنان درصدد تحریف نهضت حسینی برامدند.همان طوری که دردنیا معمول است که دشمنان،نهضت های مقدس رابه افسادواخلال وتفریق کلمه وایجاداختلال وامثال این هامتهم می کنند،حکومت اموی خیلی کوشش کردبرای اینکه چنین رنگی به نهضت حسینی بدهد. ازهمان روزاول چنین تبلیغاتی شروع شد.مسلم که به کوفه امده بود،یزیدضمن ابلاغی که برای ابن زیادبرای حکومت کوفه صادرمی کند،این گونه می نویسد:«مسلم پسرعقیل به کوفه امده است وهدفش اخلال وافسادوایجاد اختلاف درمیان مسلمانان است،پس برو واو راسرکوب کن».وقتی هم که مسلم گرفتارمی شودواورابه دارالاماره ابن زیاد می برند،ابن زیادهمین جمله هارابه مسلم می گوید:«پسرعقیل!توراچه شدکه به این شهرامدی؟مردم وضع ارام ومطمئنی داشتند.امدی دراین شهراشوب کردی،ایجاداختلاف کردی،فتنه انگیزی کردی».مسلم هم مردانه جواب داد،گفت:اولاامدن مابه این شهرابتدائی نبود.مردم این شهراز مادعوت کردند،نامه های فراوانی نوشتند،نامه هایشان هست ودران نامه هانوشتندکه پدر تو زیاددر سال هایی که دراینجاحکومت کرده است نیکان این مردم راکشته است،بدان رابرنیکان مسلط کرده است،انواع ظلم هاواجحاف ها به مردم کرده است؛از مادعوت کرده اندبرای اینکه عدالت رابرقرار کنیم،ما برای برقراری عدالت امده ایم؛ازپیش خودمان هم نیامده ایم،مردم هم مارابرای این منظورخواسته اند. بعدهم حکومت اموی برای اینکه[در این واقعه]تحریف معنوی کرده باشد،ازاین جورقضایازیادگفت،ولی به اصطلاح نگرفت،یعنی تاریخ اسلام تحت تاثیراین تحریف واقع نشد شمایک نفرمورخ ویک نفرصاحب نظر رادر دنیاپیدا نمی کنیدکه این گونه اظهارنظر کرده وگفته باشدحسین بن علی،العیاذبالله،قیام نابجایی کرد،امدتا کلمه مردم راتفریق کند،اتحادرااز میان ببرد؛خیر،این تحریف اثر نکردکه نکرد.پس دشمن نتوانست در حادثه کربلا تحریفی ایجادکند.درحادثه کربلا باکمال تاسف هرچه تحریف شده است،ازناحیه دوستان است....ادامه دارد منبع:حماسع حسینی_ج.اول(سخنرانیها)استاد مطهری

پرواز

بسم الله الرحمن الرحيم

انا لله وانا اليه راجعون

با نهايت تأسف؛ طلبه گرامی «سیمین ملاباقری» به همراه پدروهمسروفرزند خود روزشنبه

به مورخه 93/8/3 در یک حادثه  تصادف در جاده زنجان به هنگام بازگشت ازقم که

برای تبلیغ به بناب  راهی بودند، قفس خاکی تن راشکسته وبه ملکوت اعلی پیوستند.

روحشان شاد ویادشان گرامی ."رحم الله من قرأ فاتحه مع الصلوات"


مي شود روزی که بی هم می شویم

یک به یک از جمع هم کم می شویم

می شود روزی که ما در خاطرات

موجب خندیدن وغم می شویم.

جلسه حاج اقاعبدالمجید باقری بنابی با کادر حوزه

"جلسه حاج شیخ عبدالمجید باقری بنابی با کادر حوزه علمیه خواهران"

دیروز مصادف با اول محرم الحرام 1436جلسه ای باحضور حاج شیخ عبدالمجید باقری مؤسس حوزه علمیه بناب وتعدادی کارکنان حوزه خواهران برگزار شد.

دراین جلسه معنوی حاج اقا با اشاره به نعمت های خداوند تعالی به انسان وخدمت در حوزه وتربیت علمی ومعنوی طلاب را یکی ازنعمت های بزرگ خداوند

متعال قلمداد کرده وفرمودند:بالا ترین خدمت انسان سازی است.فلسفه خلقت وآفرینش عبارت است از عبادت وعبادت هم بدون علم وتزکیه امکان پذیر نیست.

ایشان درادامه بیانات نورانی خویش فرمودند:نظم ومحبت،عدالت،طراوت وجه وبرخورد متواضعانه باطلاب بسیار امر مهمی است وسعی کنید در ارتباط با

طلاب این امور را رعایت کنید.هرماه محرم ماه ماتم ابی عبدلله(ع) را از نظر معنوی باید شروع معنویت وخودسازی خود قرار دهید.

دوباره زخمت بازشده

دیدنت در همه راه معما شده است

توکجا؟ نیزه کجا؟ وای! چه با ما شده است

دیدنت سخت،ولی سخت تر ازآن این است

باز هم حرمله سرگرم تماشا شده است

باورم نیست که بالای سرم می خندی

دل من سوخته تراز دل لیلا شده است

حجم تیری که علمدار زمین گیرش شد

باورم نیست که در حنجره ات جا شده است

کاش آرام رود قافله تا خواب روی

بعد من نوبت لالایی زهرا(س) شده است

کاش که آرام رود تا که نیفتی ازنی

ولی افسوس سر رأس تو دعوا شده است

نیزه داری که تورا می برد،این را می گفت:

باز هم زخم گلوی پسرت وا شده است

«حسن لطفی»

سلام اگه حال داری بخون

میگم خدا چقدر بندشو دوس داره خدایی عاشق دلباخته این گل ناپخته غافله بعضی وقتا اینقدر ازش دور میشم که با اینکه همه جا هست ولی نمی بینمش

نمیخوام دنبال علت بگردم که شاید خیلی زیاد باشه و نتونم اصلاً مطلبو برسونم خدا با هر کار حکیمانش میخواد بگه بندم خیلی دوست دارم ولی این بنده نمیدونم

چرااینقدر به  ابرازعلاقه های خدا گیر میده و متأسفانه دیر قبول میکنه، یه بار خدا دید خیلی پرتم مطلبو نمیگرم خواست برام یه پاورپینت کار کنه... یه کتاب

درسی داریم به نام چهل حدیث .اخلاقیه درس اخلاق امام خمینی(ره ) که آقای محدثی نوشته خلاصه پر از خداست درس شکرگذاری ... تو کلاس حواسم خیلی

پرت بود یه وقت دیدم درس تموم شده خیلی ناراحت شدم انگار خدا یه برنامه دیگه برام در نظر گرفته بود میخواس به صورت کاملا عملی و تجربی دوباره درس

شکرگذاریو برام توضیح بده به دوستم گفتم بیا بریم بیرون ولی چه تدریسی ، عجب کار هنرمندانه ای کرده بود خدا رو میگم همونکه لحظه به لحظه با ماست وبه

قول خودش نحن اقرب الیه من  حبل الورید ...

تا سر کوچه رسیدم یه پسر جوونی رو دیدم که به سختی میتونست راه بره چون بدنش تعادل نداشت اون مسیری رو که من و دوستم میتونستیم تو چنددقیقه طی کنیم

اون باید چند ساعت می رفت تا میرسید خیلی ناراحت شدم تو فکر عمیقی فرو رفته بودم اصلاً حواسم به اطرافم نبود انگار فقط من بودمو یه خیابون

دلتنگی و شرمندگی از خدا و فاتحه خودن برا لحظاتی که بی شکرگذاری خدا فوت شده چشامو دوخته بودم به زمین که یه صدای عجیبی توجهمو به خودش جلب

کرد فقط اون صدا رو میشنیدم و بس ته عصای سفیدی که وقتی به زمین پیاده رو میخورد بلندی صداش خیلی هارو متوجه خودش میکرد از پایین به بالا نگاه کردم

یه مرد میانسالی بود که هر دو چشاش نابینا بود این بار دیگه میخواستم داد بزنم داد بزنم بگم خدا خیلی ناشکری نعمت های بزرگتو کردم ببخشم باور کن دوست

دارم خیلی بیشتر از خیلی حالا دیگه این درس بزرگ خدا هیچ وقت فرامشم نمیشه...


غدیر

عرش بر دوش غدیر

 

در روز غدیر ، عقل اول‏


آن مظهر حق ، نبى مرسلچون عرش تو را کشید بر دوش‏


آنگاه گشود لعل خاموشفرمود که این خجسته منظر


بر خلق پس از من است رهبربر دامن او هر آن که زد دست‏چون ذره به آفتاب پیوست

**************************
تنها در غدیر !!

 

دشت غوغا بود ، غوغا بود ، غوغا در غدیر


موج مى ‏زد سیل مردم مثل دریا در غدیردر شکوه کاروان آن روز با آهنگ زنگ‏بى‏ گمان بارى رقم مى‏ خورد فردا در غدیراى فراموشان باطل سر به پایین افکنید


چون پیغمبر دست حق را برد بالا در غدیرحیف اما کاروان منزل به منزل مى ‏گذشت‏


کاروان مى ‏رفت و حق مى‏ ماند تنها در غدیر !!

بجنبيد

روز عرفه از دست رفت
اگر نجنبید روزهای بعدی را نیز از دست داده ایم
غدیر در راه است


دفاع مقدس

 

 

ای شهيد


اي هميشه جاودان


ياد تو


يادگار زندگان


اي شهيد


اي نشان هي خدا


مهر تو


كي شود زما جدا


نام تو


مشعلي به راه ماست


راه ما


رو به خان هي خداستروح تو


 

پا كتر ز روح آبجان دهد به انقلاب

زخم های ماهواره

زخم های ماهوارهخود فراموشی ( و همچون کسانی نباشید کهخدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به" خود فراموشی " گر فتار کردآنها فاسقند. ) سوره حشر، آیه 19خدا فراموشیافسردگیآلودگی روحانزوا و گوشه نشینی

نمایشگاه دفاع مقدس

نمایشگاه هفته دفاع مقدس

 

با نام جرعه ای از ملکوت


در محل حوزه ولی عصر (عج الله تعالی فر جه الشریف ) خواهران بناب

 

افتتاح شد

 

این نمایشگاه  به مدت دو هفته

 

از تاریخ 25/6/93 لغایت 7/7/93 دایر است.

 

علا قه مندان می توانند از ساعت 12 الی 19 بازدید فرمایند.

دهه کرامت

فاطمه ای مظهر لطف خـــــدا             منبع جود و سخـــا و هل عطی


فاطمـــه ای لطف بی پایان ما             مقصـــد هــم انبیاء و اولیــــا


خـــاک تو بوی رسالت میدهد               مخزنی پــر از صفا و هم حیـــا


مادر تــو جلــوه ای از نور حق              تو نشانی از خدایی ای رضــــا


بارگاهت بوی احمد می دهد               ای تو بوی باغ و بستان و سرا


در کـــرامت حضرت والاستی            منبعـــی ازجلـــوه اهــــل ولا


غربت افتادی دیار قـــم ولی             لحظه ای از لحظه های با صفا


چون خـــدا یارو نگهدار تو باد              ای ســـرود ســــاقی کــــربلا

جعفری از هجر روی تو نوشت             مخــــــزنی از مخــزنای کبریـــا

 

…………………………………………………………..

 

(یا علی موسی الرضا (ع))

 

یا علی ای رحمت و   صاحب صفا               مظهــــــــری از لطف ذات کبـــــریا


تو امـــامت را جـــلا  دادی جــــلا                دفتــــری از دفتـــــر پــــاک خـــــدا


ای امـــام هشتم مــــا شیعیــان               ای نمـــــاز و قبلـــــه اهـــــــل ولا


نور حـــــق در بارگـــــاه تو عیــــان               بارگاهت مامن وشمس و ضحــی


یا علــــی جـان افتخــــار ما تو ئی               جایگاهت جلوه هــــای هــــل عطـی


ای جلـــودار حریــم اهـــل دوست               دوستی بایــد رضـــــا باشد رضـــــا


چرخ گردون با نگاهت روشـن است              ای ضیـاء بخش هـــوا و هــم فضـــا


مــــردم این سرزمیــــن پــاک پــاک              بوســه ای هم برضریح وسر ســرا


در وفـــا داری به تـــو این انجمــــن              جلـــوه ای از جلـوه هــای کبــــریــا


مـــــا همــــه خـــاک در ایوانتیــــم               کفتری باشــــم  تــــو را دارم صـدا


آزادی غیر از ولنگاری است

آزادی غیر از ولنگاری است؛


آزادی غیر از رها سازی همه ضابطه ها است


آزادی -  که نعمت بزرگ الهی است - خودش دارای ضابطه است؛بدون ضابطه آزادی معنی ندارد


اگر چنانچه کسانی هستند در کشور که برای تیشه به ریشه ی


ایمان جوانان زدن دارند تلاش می کنند ،


نمی شود این را تماشا کرد به عنوان اینکه این آزادی است.


همچنان که هروئین و بقیه مواد مسموم کننده ی بدن و بد بخت کننده ی


خانواده ها را کسی بخواهد بین این و آن توزیع کند ،


نمی شود بی تفاوت نشست .اینکه ببینیم کسانی با استفاده ی از هنر ،با استفاده ی از بیان ، با استفادهی از ابزارهای گو نا گون ،


با استفادهی از پول ، راه مردم را بزنند ،


ایمان مردم را مورد تهاجم قرار بدهند،


در فرهنگ اسلامی و انقلابی مردم رخنه ایجاد کنند ،


ما بنشینیم تماشا کنیم و بگوییم که آزادی است ،


این جور آزادی در هیچ جای دنیا نیست!در هیچ جای دنیا


همان کشور هایی که ادعای آزادی می کنند ، در آن خطوط قرمزی که دارند ،


به شدت سخت گیرند.

مسابقه فرهنگی

مسابقه فرهنگی روز سربازی و حماسه دفاع مقدس

 

: از سربازی خود بگویید


علا قه مندان شرکت کننده در مسابقه،می توانند مطالب خود را حداکثر

 

. در 2 صفحه برای ما بفرستند

 

. به نفرات برگزیده جوایزی  اهدا خواهد شد


زمان قرعه کشی :  بعد از هفته دفاع مقدس


وبلاگ گل نرگس

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 30 »